ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑΓια πρώτη φορά με μοριοδότηση των κριτηρίων
Συνεχίζονται οι αιτήσεις εγγραφής για τη λειτουργία Παιδικών Σταθμών τον Αύγουστο 
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2015-2016.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο χρονικό διάστημα από  28 / 05/ 2015  έως  18 / 06 / 2015 και στις εργάσιμες ώρες.
Στην αίτηση δίνεται η δυνατότητα προτίμησης για τρεις παιδικούς σταθμούς.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στα  γραφεία της Διεύθυνσης         Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής.
Διεύθυνση: Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος Όροφος.

Προϋπόθεση για την  ικανοποίηση του αιτήματος ως προς την ηλικία είναι η εξής:
       α. Ηλικία παιδιού :
  1. για τον Π.Σ. που λειτουργεί ένα (1) Βρεφικό τμήμα από 1,5 ετών, συμπληρωμένων την 1η  Σεπτεμβρίου έως 2,5 ετών
  2. για τον Π.Σ. που λειτουργούν δύο (2) Βρεφικά Τμήματα από 8 μηνών, συμπληρωμένων την 1η  Σεπτεμβρίου έως 2,5 ετών
  3. Από 2 ½ ετών μέχρι εγγραφή του στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο προκειμένου για Παιδικό Σταθμό.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται είναι:
    α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης –αυταπάγγελτη αναζήτηση.
    β. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας .
    γ. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη ή δήλωση του άρθρου 8
        του Ν. 1599 / 1986 ( σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων το παιδί θα διαγράφεται από την δύναμη του Παιδικού Σταθμού ) .
    δ. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
    ε.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πατέρα.
  στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείτε απαραίτητο  (κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ,      μονογονεϊκή οικογένεια, στρατεύσιμος  γονέας, φοιτητής, ΑΜΕΑ)
Share on Google Plus
    Account Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου