Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Λάρισας

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Λάρισας (Τρίτη 09/02/2016)


ΛΑΡΙΣΑ ΟPEN CITY: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗ… ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ 
Παρουσιάζεται το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ της Λάρισας


Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ της Λάρισας, θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Λάρισα Open City: Από την εσωστρέφεια στην … Ανοικτή Πόλη» την  Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, στο χώρο του Θεάτρου ΟΥΗΛ, στις 6.30 μ.μ.
Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ της Λάρισας εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.
Πρόκειται για ένα έργο που συμβάλλει στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική προώθηση της εικόνας της πόλης προς το εξωτερικό της περιβάλλον. Αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο ενίσχυσης της υπάρχουσας, αλλά σχεδόν καθόλου προβεβλημένης, δυναμικής της Λάρισας, προκειμένου η πόλη να αποκτήσει ξεκάθαρη και εστιασμένη στρατηγική προώθησης.
Σημειώνεται ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υιοθέτησε ένα ΣΣΜ κατανοώντας πλήρως την αναγκαιότητά του στην μελλοντική ανάπτυξή της. Η εκδήλωση παρουσίασής του σηματοδοτεί και  την  αφετηρία της προσπάθειας αυτής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου για τη Λάρισα της επόμενης 15ετίας.  
Το πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής αυτής αντικατοπτρίζεται στην πρόταση «Λάρισα: Open City (Ανοικτή Πόλη)», διότι αυτό αντιπροσωπεύει και η Λάρισα ως φυσική και λειτουργική οντότητα.
Η Λάρισα είναι μια ‘Ανοικτή Πόλη’ τόσο γεωγραφικά όσο και λειτουργικά. Ανοικτή σε νέες ιδέες, ανοικτή στον πολιτισμό και τον τουρισμό, ανοικτή σε επενδύσεις, σε ειδικά γεγονότα, αλλά και σε θέματα διασκέδασης.
Αυτή η εντυπωσιακή δυναμική της πόλης αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αναδειχθεί και να κερδίσει μερίδιο αναγνωρισιμότητας και καταξίωσης σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την προσθήκη  νέων τομέων, όπως ο τουρισμός, ένας τομέας που μπορεί να προσδώσει ποικίλα οφέλη στην τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση.  
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της σημαντικής προσπάθειας είναι η υιοθέτηση ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος, από όλες τις κοινωνικές και παραγωγικές ομάδες στο εσωτερικό περιβάλλον της πόλης, καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία τους.
Η Λάρισα, ο Δήμος, οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης τολμούν. Συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτής της αλλαγής με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της πόλης στο σύνολο της.

Share on Google Plus
    Account Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου