Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοστάσιο του Ενεργειακού Συνεταιρισμού της Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) στα πλαίσια του Περιφερειακού φόρουμ κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το περιφερειακό φόρουμ στην Καρδίτσα συνδιοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Καρδίτσας, τους φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας Καρδίτσας και τους διοργανωτές του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Μέλη των τοπικών συνεταιρισμών (Οσπρίων, Στέβιας, Ηλακάτη, Γεύση από χωριό, Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Σαλιγκαροτρόφων) καθώς και κοινωνικές επιχειρήσεις, δίκτυα και υποστηρικτικοί φορείς από όλη την Ελλάδα (Άνεμος Ανανέωσης, Δίκτυο Κοιν.ΣΕπ Κεντρ. Μακεδονίας, Δίκτυο Εργάνη, Impact Hub Athens, Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SES Net, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Κοιν.Σ.Επ «Γαληνός», 180 Μοίρες), ξεναγήθηκαν στους χώρους της ΕΣΕΚ και ενημερώθηκαν για τις νέες εγκαταστάσεις και την δυνατότητα αξιοποίησης της τοπικής βιομάζας στην Καρδίτσα.