"Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

To πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που συνδυάζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, τους τομείς που αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" που λειτουργεί φέτος για 3η συνεχή χρονιά και καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν μεταπτυχιακά που αφορούν τον τουρισμό και τον πολιτισμό αλλά όχι συνδυαστικά.
Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του τουρισμού και του πολιτισμού στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, το πρόγραμμα υιοθετεί μια χωρο-οικονομική προσέγγιση. Ο τουρισμός δεν εξετάζεται μόνο ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης αλλά και ως μέσο ανάδειξης τοπικών πόρων και πολιτιστικών αγαθών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα σε σχεδιασμό και πολιτική του τουρισμού, οικονομικά, μάρκετινγκ καθώς και σειρά διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα πολιτικής και θα παρουσιάσουν πρότυπα σχέδια-projects χωρικών πολιτικών.  Δίνεται, επίσης, έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του παγκόσμιου τουρισμού. Παράλληλα, οι φοιτητές μπορούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, επιλέγοντας μαθήματα από ένα ευρύ κατάλογο μαθημάτων επιλογής. Αναφέρουμε, ενδεικτικά, τα μαθήματα επιλογής με τίτλο: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Τοπίου,  Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου και Αστική Αναγέννηση, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Πολιτική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.α. 
Κατηγορίες υποψηφίων
Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε ένα πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμικών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Αθλητικών Επιστημών, άλλων τμημάτων  Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο μέγιστος αριθμός  των εισακτέων κατ’ έτος σπουδών ανέρχεται σε 30 άτομα.
Διάρκεια φοίτησης:
Δίνεται η δυνατότητα στου φοιτητές να ακολουθήσουν σπουδές πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. ενώ στην περίπτωση μερικής φοίτησης είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουνίου 2016
Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη δομή του  προγράμματος καθώς και τη διαδικασία αιτήσεων-προκήρυξη, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://tourismculture-pms.uth.gr/

Share on Google Plus
    Account Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου