Αρχαίοι Θεσσαλοί Ολυμπιονίκες από το 776 π.Χ. έως 369 μ.Χ.

Αρχαίοι Θεσσαλοί Ολυμπιονίκες
556 π.Χ. Φαίδρος - Στάδιον - Φάρσαλα   
524 π.Χ. Μένανδρος - Στάδιον - Θεσσαλία 
508 π.Χ. Φρικίας -  Οπλίτης δρόμος - Πελίννα 
504 π.Χ. Φρικίας - Οπλίτης δρόμος - Πελίννα 
500 π.Χ.  Θέρσιος - Απήνη - Θεσσαλία 
492 π.Χ. Ιπποκλέας - αγώνισμα δρόμου - Πελίννα  
488 π.Χ. Ιπποκλέας - αγώνισμα δρόμου - Πελίννα 
484 π.Χ. Τηλέμαχος - Πάλη - Φάρσαλα  
484 π.Χ. Αγίας - Παγκράτιον - Φάρσαλα  
464 π.Χ. Εχεκρατίδας - Κέλης - Θεσσαλία 
460 π.Χ. Τορύμβας - Στάδιον - Θεσσαλία  
452 π.Χ. Λύκος - Οπλίτης δρόμος - Λάρισα 
452 π.Χ. Λύκος - Στάδιον - Λάρισα 
436 π.Χ. Θεόπομπος - Στάδιον - Θεσσαλία 
408 π.Χ. Πουλυδάμας - Παγκράτιον - Σκοτούσα  
404 π.Χ.  Κροκίνας - Στάδιον - Λάρισα 
396 π.Χ. Κροκίνας - Δίαυλος - Λάρισα 
388 π.Χ. Εύπωλος - Πυγμαχία - Θεσσαλία 
296 π.Χ. Πανδίων - Κέλης - Θεσσαλία 
284 π.Χ. Φιλόμηλος - Στάδιον - Φάρσαλα 
268 π.Χ. Μ... - Κέλης - Κραννών  
268 π.Χ. Καρτερός - Τέθριππον - Θεσσαλία 
268 π.Χ. Άγνωστο όνομα - Συνωρίς - Θεσσαλία
256 π.Χ. Ιπποκράτης - Κέλης πωλικός - Θεσσαλία 
84 π.Χ.  Δημόστρατος - Στάδιον - Λάρισα 

Το στάδιο: δρόμος ταχύτητας ενός σταδίου, δηλαδή 600 ποδιών (αντιστοιχεί στο σημερινό δρόμο των 200 μ.). Το μήκος του σταδίου της Ολυμπίας μεταξύ των δύο βαλβίδων είναι 192,28 μ. Ο νικητής του δρόμου αυτού λεγόταν σταδιονίκης.

Ο οπλίτης: Εισάγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 520 π.Χ., δηλαδή στην 65η Ολυμπιάδα. Πρόκειται για δρόμο ταχύτητας, όπου ο δρομέας έτρεχε φορώντας χάλκινη αμυντική πανοπλία (κράνος, κνημίδες, ασπίδα). Η διαδρομή του οπλίτη δρόμου ήταν 2 έως 4 στάδια (συνήθως 2 στάδια, όπως ο δίαυλος).  

Η απήνη: εισάγεται στους Ολυμπιακούς αγώνες το 500 π.Χ. στην 70η Ολυμπιάδα και καταργήθηκε το 444 π.Χ. στην 84η Ολυμπιάδα. Το άρμα έσερναν δύο ημίονοι. 

Το παγκράτιο
Από τα πιο θεαματικά αγωνίσματα το παγκράτιο ήταν συνδυασμός πυγμής και πάλης.


Ο δίαυλος: επίσης δρόμος ταχύτητας, με διπλή διαδρομή του σταδίου, απόσταση δηλαδή 1200 ποδιών. Αντιστοιχεί με το σημερινό δρόμο των 400 μ. Ο δίαυλος εισήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη 14η Ολυμπιάδα (724 π.Χ.).

Ο κέλης ήταν αγώνισμα με αναβάτη σε άλογο που έκανε έξι φορές το γύρο του ιπποδρόμου.

Το τέθριππο: το άρμα, ένα μικρό ξύλινο δίτροχο όχημα, συρόταν από τέσσερα άλογα. Το μήκος της διαδρομής ήταν δώδεκα γύροι του ιπποδρόμου. Το τέθριππο εισάγεται στην 25η Ολυμπιάδα (680 π. Χ.) και διεξάγεται έως και το 241 μ.Χ. 

Συνωρίς άρμα που έσερναν δύο άλογα. Εισάγεται στην 93η Ολυμπιάδα (408 π.Χ.). 
Share on Google Plus
    Account Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου